Specifications Table for BRC1D52

BRC1D528
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 16
Mbulesa Mbulesa e butonave   po
Dimensionet Njësia Lartësia mm 120
    Gjerësia mm 120
    Thellësia mm 17