Specifications Table for AZQS-B(8)V1 A

AZQS71B2V1B A AZQS100B8V1B A AZQS125B8V1B A AZQS140B8V1B A
Mbulesa Colour   E bardhë fildishi E bardhë fildishi E bardhë fildishi E bardhë fildishi
  Materiali   Pllakë çeliku e lyer dhe e galvanizuar Pllakë çeliku e lyer dhe e galvanizuar Pllakë çeliku e lyer dhe e galvanizuar Pllakë çeliku e lyer dhe e galvanizuar
Dimensionet Njësia Lartësia mm 770 990 990 1,430
    Gjerësia mm 900 940 940 940
    Thellësia mm 320 320 320 320
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 900 1,170 1,170 1,610
    Gjerësia mm 980 1,015 1,015 1,015
    Thellësia mm 420 422 422 422
Weight Njësia kg 67 72.8 74.3 94.9
  Njësia e ambalazhuar kg 71 81.3 82.8 104.4
Shkëmbyesi i nxehtësisë Fleta Type   Fletë WF Fletë WF Fletë WF Fletë WF
    Trajtimi   Trajtim kundër gërryerjes (PE) Trajtim kundër gërryerjes (PE) Trajtim kundër gërryerjes (PE) Trajtim kundër gërryerjes (PE)
Ventilatori Lloji   Ventilatori i helikës Ventilatori i helikës Ventilatori i helikës Ventilatori i helikës
  Drejtimi i shkarkimit   Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal
  Sasia   1 1 1 2
  Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje Nom. m³/min 52.0 76 77 83
      Mesatare m³/min   55 55  
    Ngrohje Nom. m³/min 48.0 83 83 62
      Mesatare m³/min   55 55  
Motori i ventilatorit Sasia   1 1 1 2
  Modeli   KFD-325-70-8A Motor DC pa karbonçina Motor DC pa karbonçina Motor DC pa karbonçina
  Fuqia W 70 200 200 94
  Transmetimi   Transmetim direkt Transmetim direkt Transmetim direkt Transmetim direkt
Kompresori Sasia   1 1 1 1
  Metoda e nisjes   Drejtuar me inverter Drejtuar me inverter Drejtuar me inverter Drejtuar me inverter
  Type   Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht
Diapazoni i funksionimit Ftohje Ambienti Min. °CDB -5 -5 -5 -5
      Maks. °CDB 46 46 46 46
  Ngrohje Ambienti Min. °CWB -15 -15 -15 -15
      Maks. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 64 70 71 70
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 48 53 54 53
  Ngrohje Nom. dBA 50 57 58 54
  Regjimi i qetësisë së natës Niveli 1 dBA 43 49 49 49
Antipiretik Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Ngarkesa kg 2.75 2.9 2.9 4.0
  Mbushja TCO2Eq 5.7 6.1 6.1 8.4
  Kontrolli   Valvula e zgjerimit (lloji elektronik) Valvula e zgjerimit (lloji elektronik) Valvula e zgjerimit (lloji elektronik) Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Qarqet Sasia   1 1 1 1
Vaji ftohës Lloji   FVC50K FVC50K FVC50K FVC50K
  Vëllimi i ngarkuar l 0.75 0.9 0.9 1.35
Lidhjet e tubacioneve Liquid Sasia   1 1 1 1
    Lloji   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
    OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gazi Sasia   1 1 1 1
    Lloji   Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike Lidhje konike
    Diametri i jashtëm mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Kullimi Sasia   3 5 5 5
    Lloji   Vrimë Vrimë Vrimë Vrimë
    Diametri i jashtëm mm 26 26 26 26
  Gjatësia e tubacioneve Maks. OU - IU m 5 5 5 5
      OU - IU m 30 30 30 30
    Sistemi Equivalent m 40 (0.000) 40 (0.000) 40 (0.000) 40 (0.000)
      Pa ngarkesë m 30 30 30 30
  Additional refrigerant charge kg/m Shihni manualin e instalimit Shihni manualin e instalimit Shihni manualin e instalimit Shihni manualin e instalimit
  Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 30.0 30.0 30.0 30.0
    IU - IU Maks. m   0.5 0.5 0.5
  Termoizolimi   Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi
Metoda e shkrirjes Barazuesi i presionit Cikli i kundërt Cikli i kundërt Cikli i kundërt
Kontrolli i shkrirjes Sensor për temperaturën e shkëmbyesit të jashtëm të nxehtësisë Sensor për temperaturën e shkëmbyesit të jashtëm të nxehtësisë Sensor për temperaturën e shkëmbyesit të jashtëm të nxehtësisë Sensor për temperaturën e shkëmbyesit të jashtëm të nxehtësisë
Capacity control Method   E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter
Safety devices Njësia 01   Çelësi i presionit të lartë Çelësi i presionit të lartë Çelësi i presionit të lartë Çelësi i presionit të lartë
    02   Çelësi i presionit të ulët Çelësi i presionit të ulët Çelësi i presionit të ulët Çelësi i presionit të ulët
    03   Siguresa Mbrojtës termik i motorit të ventilatorit Mbrojtës termik i motorit të ventilatorit Mbrojtës termik i motorit të ventilatorit
    04   Siguresa Siguresa Siguresa
Aksesore Standarde Fasheta lidhëse për kabllot 2 2 2 2
  Manual instalimi 1 1 1 1
Power supply Emri   V1 V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Diapazoni i tensionit Maks. % 10 264 264 264
    Min. % -10 198 198 198
Rryma Zmax Listë   Përputhet me EN61000-3-11 Përputhet me EN61000-3-11 Përputhet me EN61000-3-11 Përputhet me EN61000-3-11
  Recommended fuses A 20 32 32 40
Lidhjet e telave For power supply Remark   Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme
  For connection with indoor Remark   Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme Shihni manualin e instalimit për njësinë e jashtme
Power supply intake Vetëm njësia e jashtme Vetëm njësia e jashtme Vetëm njësia e jashtme Vetëm njësia e jashtme
Shënime PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standardet teknike europiane/ndërkombëtare përcaktojnë kufijtë për rryma harmonike të prodhuara nga pajisje të lidhura me sisteme publike me voltazh të ulët, me rrymë hyrëse >16A and ≤ 75A për fazë Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°
  Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC
  Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2 Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2 Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2
    Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike
    Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë
    Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet të lartë, certifikuar nga Eurovent Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet të lartë, certifikuar nga Eurovent Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet të lartë, certifikuar nga Eurovent
    Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard