Specifications Table for ATXN-M6 / ARXN-M6

ATXN20MV16 / ARXN20MV16 (Të arkivuara) ATXN25MV16 / ARXN25MV16 (Të arkivuara) ATXN35MV16 / ARXN35MV16 (Të arkivuara) ATXN50MV16 / ARXN50MV16 (Të arkivuara) ATXN60MV16 / ARXN60MV16 (Të arkivuara)
Kapaciteti ftohës Min. kW 1.300 1.300 1.300 1.630 1.750
  Min. Btu/h 4,400 4,400 4,400 5,600 6,000
  Nom. kW 2.050 (2) 2.560 (2) 3.410 (2) 5.480 (2) 6.230 (2)
  Nom. Btu/h 7,000 8,700 11,600 18,700 21,300
  Maks. kW 2.600 3.000 3.800 6.200 6.500
  Maks. Btu/h 8,900 10,200 13,000 21,200 22,200
Kapaciteti ngrohës Min. kW 1.300 1.300 1.300 1.170 1.200
  Min. Btu/h 4,400 4,400 4,400 4,000 4,100
  Nom. kW 2.500 (2) 2.840 (2) 3.580 (2) 5.620 (2) 6.400 (2)
  Nom. Btu/h 8,500 9.7 12,200 19,200 21,800
  Maks. kW 3.500 4.000 4.750 6.600 7.100
  Maks. Btu/h 11,900 13,600 16,200 22,500 24,200
Fuqia në hyrje Ftohje Min. kW 0.280 0.280 0.290 0.280 0.280
    Nom. kW 0.610 (2) 0.693 (2) 1.060 (2) 1.668 (2) 1.931 (2)
    Maks. kW 0.720 0.990 1.390 1.910 2.000
  Ngrohje Min. kW 0.260 0.260 0.285 0.240 0.240
    Nom. kW 0.614 (2) 0.700 (2) 0.950 (2) 1.500 (2) 1.680 (2)
    Maks. kW 0.950 1.100 1.480 1.880 2.000
Efikasiteti nominal EER   3.36 (1) 3.69 (1) 3.22 (1) 3.29 (1) 3.23 (1)
  COP   4.07 (1) 4.06 (1) 3.77 (1) 3.75 (1) 3.81 (1)
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A+ A+ A
  SEER   5.61 5.61 5.61 5.15
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A A A A
  SCOP/A   3.81 3.81 3.99 3.81
Rryma Rryma nominale e funksionimit (RLA) - 50Hz Ftohje A 3.37 3.82 5.73 7.29 8.52
    Ngrohje A 2.86 3.83 5.19 6.65 7.46
Rryma - 50Hz Rryma maksimale e funksionimit A 3.96 5.38 6.51 8.40 8.83
Shënime EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°
  Të gjitha njësitë po testohen dhe janë në përputhje me ISO5151 (njësi pa tuba) ose ISO13253 (njësi me tuba). Të gjitha njësitë po testohen dhe janë në përputhje me ISO5151 (njësi pa tuba) ose ISO13253 (njësi me tuba). Të gjitha njësitë po testohen dhe janë në përputhje me ISO5151 (njësi pa tuba) ose ISO13253 (njësi me tuba). Të gjitha njësitë po testohen dhe janë në përputhje me ISO5151 (njësi pa tuba) ose ISO13253 (njësi me tuba). Të gjitha njësitë po testohen dhe janë në përputhje me ISO5151 (njësi pa tuba) ose ISO13253 (njësi me tuba).
  Të gjitha specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve nga prodhuesi pa një lajmërim paraprak. Të gjitha specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve nga prodhuesi pa një lajmërim paraprak. Të gjitha specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve nga prodhuesi pa një lajmërim paraprak. Të gjitha specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve nga prodhuesi pa një lajmërim paraprak. Të gjitha specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve nga prodhuesi pa një lajmërim paraprak.