Tabela e specifikimeve për ARXTP-N

ARXTP25N2V1B ARXTP35N2V1B
Dimensionet Njësia Lartësia mm 551 551
    Gjerësia mm 763 763
    Thellësia mm 312 312
Pesha Njësia kg 38 38
Kompresori Lloji   Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht
Motori i ventilatorit Shpejtësia Ftohje Super e ulët rpm 450 450
    Ngrohje Super e ulët rpm 360 360
Diapazoni i funksionimit Ftohja Ambienti Min. °CDB -10 -10
      Maks. °CDB 46 46
  Ngrohja Ambienti Min. °CWB -25 -25
      Maks. °CWB 18 18
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 61 61
  Ngrohje dBA 61 61
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 48 48
  Ngrohje Nom. dBA 49 49
Agjenti ftohës Lloji   R-32 R-32
  Ngarkesa kg 1.1 1.1
  GWP   675 675
Lidhjet e tubacioneve Additional refrigerant charge kg/m 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m)
  Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 15 15
Aksesore Standarde Manual instalimi 1 1
  Etiketa e ngarkesës së ftohësit 1 1
  Etiketa në shumë gjuhë për gazet e fluoruara të efektit serë 1 1
Power supply Faza   1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240
Shënime Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë
  Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike