Specifications Table for ARXTP-N

ARXTP25N2V1B ARXTP35N2V1B
Mbulesa Colour   E bardhë fildishi E bardhë fildishi
Dimensionet Njësia Lartësia mm 551 551
    Gjerësia mm 763 763
    Thellësia mm 312 312
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 650 650
    Gjerësia mm 920 920
    Thellësia mm 435 435
Weight Njësia kg 38 38
  Njësia e ambalazhuar kg 41 41
Kompresori Model   2YC40JXD#C 2YC40JXD#C
  Sasia e vajit cm³ 650 650
  Type   Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht
  Fuqia W 1,300 1,300
  Lloji i vajit   FW68DA FW68DA
Shkëmbyesi i nxehtësisë Gjatësia mm 813 813
  Radhët Sasia   2 2
  Distanca midis fletëve mm 1.50 1.50
  Sipërfaqja ballore 0.429 0.429
  Stadet Sasia   24 24
  Passes Quantity   6.0 6.0
  Tube type   ø7 Hi-XD ø7 Hi-XD
  Tube material   Bakër Bakër
  Fleta Type   Fletë me gdhëndje (PE) Fletë me gdhëndje (PE)
Shkëmbyesi i nxehtësisë 2 Sasia   1 1
  Gjatësia mm 535 535
  Radhët Sasia   1 1
  Distanca midis fletëve mm 1.60 1.60
  Sipërfaqja ballore 0.282 0.282
  Stadet Sasia   24 24
Ventilatori Lloji   Ventilatori i helikës Ventilatori i helikës
  Drejtimi i shkarkimit   Horizontal Horizontal
  Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje I lartë m³/min 33.7 33.7
      I lartë cfm 1,190 1,190
      Nom. m³/min 33.7 33.7
      Nom. cfm 1,190 1,190
      Mesatar m³/min 30.8 (0.000) 30.8 (0.000)
      Mesatar cfm 1,080 1,080
      I ulët m³/min 30.8 30.8
      I ulët cfm 1,080 1,080
      Funksionim pa zhurmë m³/min 15.8 15.8
      Funksionim pa zhurmë cfm 558 558
    Ngrohje I lartë m³/min 32.0 32.0
      I lartë cfm 1,130 1,130
      Nom. m³/min 32.0 32.0
      Nom. cfm 1,130 1,130
      Mesatar m³/min 25.2 (0.000) 25.2 (0.000)
      Mesatar cfm 890 890
      I ulët m³/min 13.0 13.0
      I ulët cfm 460 460
      Funksionim pa zhurmë m³/min 11.4 11.4
      Funksionim pa zhurmë cfm 403 403
Motori i ventilatorit Modeli   ARW34W8P50DA ARW34W8P50DA
  Indeksi i mbrojtjes   23 23
  Grada e izolimit   Kategoria "E" Kategoria "E"
  Polet   8 8
  Fuqia W 50 50
  Shpejtësia Ftohje I lartë rpm 870 870
      Nom. rpm 870 870
      Mesatar rpm 800 800
      I ulët rpm 800 800
      Super e ulët rpm 450 450
    Ngrohje I lartë rpm 870 870
      Nom. rpm 870 870
      I ulët rpm 400 400
      Super e ulët rpm 360 360
      Mesatar rpm 700 700
Diapazoni i funksionimit Ftohje Ambienti Min. °CDB -10 -10
      Maks. °CDB 46 46
  Ngrohje Ambienti Min. °CWB -25 -25
      Min. °CDB -25 -25
      Maks. °CWB 18 18
      Maks. °CDB 24 24
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 61 61
  Ngrohje dBA 61 61
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 48 48
  Ngrohje Nom. dBA 49 49
Antipiretik Type   R-32 R-32
  Ngarkesa kg 1.1 1.1
  Kontrolli   Valvula e zgjerimit (lloji elektronik) Valvula e zgjerimit (lloji elektronik)
  GWP   675 675
Lidhjet e tubacioneve Liquid Lloji   Lidhje konike Lidhje konike
    OD mm 6,35 6,35
  Gazi Lloji   Lidhje konike Lidhje konike
    Diametri i jashtëm mm 9.50 9.50
  Kullimi Lloji   Vrimë Vrimë
  Gjatësia e tubacioneve Maks. OU - IU m 20 20
  Additional refrigerant charge kg/m 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 10m)
  Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 15 15
  Termoizolimi   Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi
Metoda e shkrirjes Cikli i kundërt Cikli i kundërt
Kontrolli i shkrirjes Sensor për temperaturën e shkëmbyesit të jashtëm të nxehtësisë Sensor për temperaturën e shkëmbyesit të jashtëm të nxehtësisë
Capacity control Method   E kontrolluar me inverter E kontrolluar me inverter
Aksesore Standarde Manual instalimi 1 1
  Etiketa e ngarkesës së ftohësit 1 1
  Etiketa në shumë gjuhë për gazet e fluoruara të efektit serë 1 1
Power supply Emri   V1 V1
  Faza   1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240
Rryma Rryma nominale e funksionimit (RLA) Ftohje A 2.47 3.85
    Ngrohje A 2.86 3.69
Lidhjet e telave For power supply Quantity   3 3
    Remark   Kablloja e tokëzimit përfshihet Kablloja e tokëzimit përfshihet
  For connection with indoor Sasia   4 4
    Remark   Kablloja e tokëzimit përfshihet Kablloja e tokëzimit përfshihet
Shënime Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë
  Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit Shiko skicën e veçantë për diapazonin e funksionimit
  Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike