Tabela e specifikimeve për ADEQ-C

ADEQ35C2VEB ADEQ50C2VEB ADEQ60C2VEB ADEQ71C2VEB ADEQ100C2VEB ADEQ125C2VEB
Kapaciteti ftohës Kapaciteti total Nom. kW           12.10
Kapaciteti ngrohës Total capacity Nom. kW           13.5 (0.000)
Casing Ngjyra   Pa bojë Pa bojë Pa bojë Pa bojë Pa bojë Pa bojë
  Material   Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar
Dimensionet Njësia Lartësia mm 245 245 245 245 245 245
    Gjerësia mm 700 700 1,000 1,000 1,400 1,400
    Thellësia mm 800 800 800 800 800 800
Pesha Njësia kg 28.0 28.0 35.0 35 46 46
Fan Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje I lartë m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0
      Nom. m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0
      I ulët m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23.0 23.5
    Ngrohje I lartë m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0
      Nom. m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0
      I ulët m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23.0 23.5
  Presioni i jashtëm statik I lartë Pa 150 150 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30 40 50
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 60 (0.000) 60 (0.000) 56 (0.000) 56 (0.000) 58 (0.000) 62 (0.000)
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje I lartë dBA 35 35 30 30 34 37
    Nom. dBA 35 35 30 30 34 37
    I ulët dBA 29 29 25 25 30 32
  Ngrohje I lartë dBA 37 37 31 31 36 38
    Nom. dBA 37 37 31 31 36 38
    I ulët dBA 29 29 25 25 30 32
Agjenti ftohës GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Drain   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Aksesore Standarde Manual përdorimi 1 1 1 1 1 1
  Manual instalimi 1 1 1 1 1 1
  Zorrë kullimi 1 1 1 1 1 1
  Fashetë metalike për zorrën kulluese 1 1 1 1 1 1
  Rondele për varëset 8 8 8 8 8 8
  Vida 40 40 40 40 40 40
  Izolues për rakorderi 2 2 2 2 2 2
  Tampon izolues 5 5 5 5 5 5
  Mbërthyes 4 4 4 4 4 4
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes_Description Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.