Specifications Table for ACQ-D / AZQS-B(8)V1

ACQ71DV1 / AZQS71B2V1B ACQ100DV1 / AZQS100B8V1B ACQ125DV1 / AZQS125B8V1B ACQ140DV1 / AZQS140B8V1B
Indoor unit ACQ71D ACQ100D ACQ125D ACQ140D
Outdoor unit AZQS71BV1 AZQS100B8V1 AZQS125B8V1 AZQS140B8V1
Kapaciteti ftohës Nom. kW 6.8 9.5 12.1 13.0
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 7.50 10.80 13.5 15.5
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 2.05 2.96 3.90 4.05
  Ngrohje Nom. kW 2.08 2.99 3.74 4.29
Efikasiteti nominal EER   3.31 3.21 3.10 3.21
  COP   3.61 3.61 3.61 3.61
  Konsumi vjetor i energjisë kWh 1,025 (0.000) 1,480 (0.000) 1,952 (0.000) 2,025 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A B A
    Ngrohje   A A A A
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A    
  Kapaciteti Pdesign kW 6.80 9.50    
  SEER   5.70 5.50    
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 418 605    
  Kushti A (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50    
    EERd   3.31 3.21    
    Hyrja e fuqisë kW 2.05 2.96    
  Kushti B (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00    
    EERd   5.52 4.78    
    Hyrja e fuqisë kW 0.91 1.47    
  Kushti C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.10 4.50    
    EERd   7.34 6.94    
    Hyrja e fuqisë kW 0.56 0.65    
  Kushti D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.30 4.50    
    EERd   8.95 8.33    
    Hyrja e fuqisë kW 0.48 0.55    
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A A    
  Kapaciteti Pdesign kW 6.33 7.60    
  SCOP/A   4.00 3.85    
  SCOPnet/A   4.04 3.87    
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 2,216 2,764    
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.66 0.40    
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15 -15    
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 5.80 8.00    
    COPd (COP i deklaruar)   2.38 2.06    
    Hyrja e fuqisë kW 2.44 3.89    
  TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C -7 -7    
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 5.60 6.72    
    COPd (COP i deklaruar)   2.86 2.95    
    Hyrja e fuqisë kW 1.96 2.28    
  Kushti A (-7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 5.60 6.72    
    COPd (COP i deklaruar)   2.86 2.95    
    Hyrja e fuqisë kW 1.96 2.28    
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.40 4.10    
    COPd (COP i deklaruar)   3.61 3.43    
    Hyrja e fuqisë kW 0.94 1.20    
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 2.90 3.00    
    COPd (COP i deklaruar)   6.01 5.51    
    Hyrja e fuqisë kW 0.48 0.55    
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 3.30 3.50    
    COPd (COP i deklaruar)   6.99 6.71    
    Hyrja e fuqisë kW 0.47 0.53    
Pto (Thermostat off) W 67.0 94.0    
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB W 16.0 9.0    
    Ngrohje PSB W   16.0    
  Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0    
  Regjimi fikur POFF W 16.0 9.0    
Ftohje Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25 0.25    
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25 0.25    
Përfshihet funksioni i ftohjes po po    
Përfshihet funksioni i nxehjes po po    
Përfshihet klima mesatare po po    
Përfshihet stina e ftohtë jo jo    
Përfshihet stina e ngrohtë jo jo    
Logoja Ecolabel jo jo    
Shënime EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së
  Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°
    PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC PED: montimi = kategoria l : përjashtohet nga qëllimi i PED për shkak të pikës 1, artikulli 3.6 i 97/23/EC
    Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2 Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2 Vlera minimale e Ssc (=Energjia e qarkut të shkurtër): Pajisja përputhet me EN 61000-3-2
    Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike
    Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë