A1 BO 15-e A1 BO 20-e A1 BO 27-e A1 BO 34-e
Vaji (kondensues) Konsumi Min kg/h 1.03 1.04 1.72 2.17
    Maks kg/h 1.29 1.75 2.34 2.94
  Klasi i NOx (EN 303-2)   3 3 3 3
  Klasi i CO (EN 303-2)   3 3 3 3
  NOx (EN 267) mg/kWh 82 (1) 83 (1) 84 (1) 85 (1)
  CO (EN267) mg/kWh 11 (1) 12 (1) 13 (1) 14 (1)
  Raporti maksimal i vajit me ngrohje bio % 20 20 20 20
Central heating Hyrja e ngrohjes Qn (vlera neto kalorifike) Nom Min kW 12.2 (2) 12.3 (2) 20.4 (2) 25.7 (2)
      Maks. kW 15.1 (2) 20.8 (2) 27.8 (2) 34.9 (2)
  Hyrja e ngrohjes Qn (vlera bruto kalorifike) Nom Min kW 13.0 (2) 13.1 (2) 21.8 (2) 27.5 (2)
      Maks. kW 16.1 (2) 22.2 (2) 29.7 (2) 37.3 (2)
  Dalja Pn në 80/60°C Min kW 12.0 (2) 12.0 (2) 20.0 (2) 24.8 (2)
    Nom kW 14.7 (2) 20.3 (2) 27.0 (2) 33.7 (2)
  Dalja Pnc në 50/30°C Min kW 12.4 (3) 12.4 (3) 20.6 (3) 25.8 (3)
    Nom kW 15.3 (3) 21.1 (3) 27.7 (3) 34.7 (3)
  Përzgjedhja e vendosur nga fabrika Dalja Nom kW 15 18 25 30
  Presioni i ujit (PMS) Maks. bar 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2)
  Temperatura e ujit Maks. °C 80 80 80 80
  Efikasiteti Vlera neto kalorifike % 98 (2) 98 (2) 97 (2) 97 (2)
    Vlera bruto kalorifike % 91 (2) 91 (2) 91 (2) 90 (2)
  Efikasiteti në ngarkesë të plotë hyrja e nxehtësisë (80/60) Vlera kalorifike neto % 98 (2) 98 (2) 97 (2) 97 (2)
    Vlera kalorifike bruto % 91 (2) 91 (2) 91 (2) 90 (2)
  Efikasiteti në ngarkesë të plotë hyrja e nxehtësisë (50/30) Vlera kalorifike neto % 101 (3) 101 (3) 100 (3) 98 (3)
    Vlera kalorifike bruto % 95 (3) 94 (3) 93 (3) 92 (3)
  Efikasiteti me ngarkesë të pjesshme 30% Qa Vlera neto kalorifike % 102 (2) 102 (2) 101 (2) 100 (2)
    Vlera bruto kalorifike % 95 (2) 95 (2) 94 (2) 94 (2)
  Efikasiteti në ngarkesë të pjesshme 30% Qn Vlera kalorifike neto % 102 (2) 102 (2) 101 (2) 100 (2)
    Vlera kalorifike bruto % 95 (2) 95 (2) 94 (2) 94 (2)
Humbjet e nxehtësisë Bojleri në gatishmëri qS (humbjet në gatishmëri EN 304) kW 0.3 (2) 0.3 (2) 0.3 (2) 0.2 (2)
Ajri i furnizuar Lidhja mm 125 125 125 125
  Koncentrik   po po po po
Gazi i çliruar (Qn,max) Temperatura (80/60) Maks °C 63 85 87 110
  Lidhja mm 80 80 80 80
  Gjatësia DN80/125 Maks m 16 16 16 11
  Qarkullimi i kondensimit (50/30°C) Maks l/ditë 17.4 24.0 32.0 40.2
  Tubi i shkarkimit të ujit inç 1.5 1.5 1.5 1.5
  Tubi i shkarkimit të ujit DN 40.0 40.0 40.0 40.0
  Qarkullimi i masës së gazit të çliruar (i lagësht) në 80/60°C g/s 6.81 9.08 12.25 15.43
    në 40/30°C g/s 6.49 8.67 11.61 14.62
  Temperatura e gazit të çliruar në 80/60°C °C 75 85 89 97
    në 40/30°C °C 52 65 68 73
  Mbipresioni i disponueshëm Pa 100 100 80 80
Gazi i çliruar (Qn,min) Temperatura (80/60) Maks °C 71 71 80 85
  Qarkullimi i kondensimit (50/30°C) Maks l/ditë 18.7 18.9 31.3 39.5
  Qarkullimi i masës së gazit të çliruar (i lagësht) në 80/60°C g/s 5.32 5.32 9.03 11.29
    në 40/30°C g/s 5.17 5.17 8.67 10.69
  Temperatura e gazit të çliruar në 80/60°C °C 71 71 80 85
    në 40/30°C °C 48 48 53 68
  Mbipresioni i disponueshëm Pa 100 100 80 80
Montimi Në dysheme Në dysheme Në dysheme Në dysheme
Mbulesa Colour   E bardhë trafiku (RAL9016) / Gri e errët (RAL7011) E bardhë trafiku (RAL9016) / Gri e errët (RAL7011) E bardhë trafiku (RAL9016) / Gri e errët (RAL7011) E bardhë trafiku (RAL9016) / Gri e errët (RAL7011)
  Materiali   Plastikë + fletë metalike Plastikë + fletë metalike Plastikë + fletë metalike Plastikë + fletë metalike
Dimensionet Njësia Lartësia Veshja e jashtme mm 1,100 1,100 1,220 1,340
      Lartësia minimale e instalimit mm 1,340.0 1,340.0 1,470.0 1,590.0
    Gjerësia mm 625 625 625 625
    Thellësia mm 720 720 720 720
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 1,280 1,280 1,480 1,480
    Gjerësia mm 650 650 650 650
    Thellësia mm 890 890 890 890
Weight Njësia Bosh kg 81 81 96 113
    E plotë kg 84 84 101 118
  Bojleri Bosh kg 49.0 49.0 58.0 67.0
  Djegësi Bosh kg 9.5 9.5 9.5 10.5
  Packed unit Empty kg 121 121 140 155
Ambalazhimi Material   Karton, Dru (paletë) Karton, Dru (paletë) Karton, Dru (paletë) Karton, Dru (paletë)
  Pesha kg 10 10 10 10
Bojleri Vëllimi i ujit l 3.0 3.0 4.5 5.0
Shkëmbyesi i nxehtësisë Sasia   1 1 1 1
  Body material   Alumin Alumin Alumin Alumin
Valvul me 3 drejtime Koeficienti i qarkullimit (kV) Ngrohja e ambientit m³/h 9 9 9 9
    Depozita e ujit të ngrohtë në shtëpi m³/h 9 9 9 9
    Njësia m³/h 8.6 8.6 8.6 8.6
  Koha e tranzitit sek. 6.0 6.0 6.0 6.0
Pompa Nr of speeds   PWM PWM PWM PWM
  Maksimumi i hyrjes së energjisë W 70 70 70 70
  Minimumi i hyrjes së energjisë W 4 4 4 4
  Lartësia maksimale e pompimit m 7.0 7.0 7.0 7.0
Filtri i vajit Diametri i vrimave mm 0 0 0 0
Qarku i ujit - Ngrohje qendrore Piping connections diameter inç G 1" (mashkull) G 1" (mashkull) G 1" (mashkull) G 1" (mashkull)
  Valvula e sigurisë bar 3 3 3 3
  Valvula e shkarkimit / valvula e mbushjes   po po po po
  Valvula e mbylljes   jo jo jo jo
  Valvula e pastrimit të ajrit   po po po po
  Presioni Ngrohje Maks. bar 3 3 3 3
      Min. bar 1 1 1 1
  Temperatura Maks °C 80.00 80.00 80.00 80.00
Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 54 (4) 55 (4) 55 (4) 56 (4)
Vendi i instalimit E brendshme E brendshme E brendshme E brendshme
Lidhjet e tubacioneve Diametri i hyrjes së ujit në shkëmbyesin e nxehtësisë inç G1" (mashkull) G1" (mashkull) G1" (mashkull) G1" (mashkull)
  Diametri i daljes së ujit në shkëmbyesin e nxehtësisë inç G1" (mashkull) G1" (mashkull) G1" (mashkull) G1" (mashkull)
Vrima e shërbimit Madhësia Diametri mm 331 331 331 331
Sisteme kontrolli Telekomandë me rreze infra të kuqe   Nr. Nr. Nr. Nr.
  Telekomandë me tela   RoCon U1 RoCon U1 RoCon U1 RoCon U1
  Kategoria e kontrollit të temperaturës   A++ A++ A++ A++
  Kontributi në efikasitetin sezonal të ngrohjes së ambientit % 2.0 2.0 2.0 2.0
Të përgjithshme Detajet e furnitorit/prodhuesit Name and address   ROTEX Heating Systems GmbH , Langwiesenstr. 10 ,74363 Güglingen ROTEX Heating Systems GmbH , Langwiesenstr. 10 ,74363 Güglingen ROTEX Heating Systems GmbH , Langwiesenstr. 10 ,74363 Güglingen ROTEX Heating Systems GmbH , Langwiesenstr. 10 ,74363 Güglingen
  Përshkrimi i produktit Model identifier   154,960 154,961 154,962 154,963
    Bojler me kondensim   po po po po
Ngrohja e ambientit Të përgjithshme Prated kW 15     34
    P1(Dalje e dobishme e nxehtësisë me dalje nom. të nxehtësisë dhe reg. me temp. të lartë) kW 4.4     10.1
    P4(Dalje e dobishme e nxehtësisë me dalje nom. të nxehtësisë dhe reg. me temp. të lartë) kW 14.7     33.7
    Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 91     90
    Ƞ1(Efikasiteti i dobishëm me dalje nom. të nxehtësisë 30% dhe regjim me temp. të ulët) % 95.4     93.6
    Ƞ4 (Efikasiteti i dobishëm me dalje nom. të nxehtësisë dhe regjim me temp. të lartë) % 91.4     90.4
    Kategoria e ef. sezonal të ngrohjes së ambientit   A     A
  Konsumi dytësor i energjisë elektrike elmax (me ngarkesë të plotë) kW 0.200     0.220
    elmin (me ngarkesë të pjesshme) kW 0.200     0.220
    Psb (Regjimi i gatishmërisë) kW 0.003     0.003
  Të tjera Emetimet NOx mg/kWh 82     86
    Ƞson (ngrohje e ambientit me efikasitet sezonal në regjim aktiv) % 95     93
    Pign (konsumi i energjisë së vatrës së djegies) kW 0.000     0.000
    Pstby (Humbja e nxehtësisë në gatishmëri) kW 0.023     0.039
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50
  Tensioni V 230 230 230 230
IP class IP   IP X0B IP X0B IP X0B IP X0B
Konsumi i energjisë elektrike Maks. (duke përfshirë pompën) KW 0 0 0 0
  Maks. (duke përjashtuar pompën) KW 0 0 0 0
  Në gatishmëri KW 0 0 0 0
  Valvula me 3 drejtime Maks. KW 0 0 0 0
Rryma Siguresa Size A 4 4 4 4
    Faza   1~ 1~ 1~ 1~
    Poli   1 1 1 1
Sensor Storage tank sensor   NTC NTC NTC NTC
Pompa Type   Pompë me ESP të lartë (OPHP) Pompë me ESP të lartë (OPHP) Pompë me ESP të lartë (OPHP) Pompë me ESP të lartë (OPHP)
Shënime Sipas EN 267 (1) - Sipas EN 267 (1) - Sipas EN 267 Sipas EN 267
  Sipas EN 304 (2) - Sipas EN 304 (2) - Sipas EN 304 Sipas EN 304
  Sipas EN15034 (3) - Sipas EN15034 (3) - Sipas EN15034 Sipas EN15034
  Të gjitha të dhënat e përmendura janë informacione paraprake (4) - Të gjitha të dhënat e përmendura janë informacione paraprake (4) - Të gjitha të dhënat e përmendura janë informacione paraprake Të gjitha të dhënat e përmendura janë informacione paraprake
Ngrohja e ambientit Të përgjithshme Prated kW   20 27  
    P1(Dalje e dobishme e nxehtësisë me dalje nom. të nxehtësisë dhe reg. me temp. të lartë) kW   6.1 8.1  
    P4(Dalje e dobishme e nxehtësisë me dalje nom. të nxehtësisë dhe reg. me temp. të lartë) kW   20.3 27.0  
    Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) %   91 91  
    Ƞ1(Efikasiteti i dobishëm me dalje nom. të nxehtësisë 30% dhe regjim me temp. të ulët) %   95.4 94.4  
    Ƞ4 (Efikasiteti i dobishëm me dalje nom. të nxehtësisë dhe regjim me temp. të lartë) %   91.4 90.8  
    Kategoria e ef. sezonal të ngrohjes së ambientit     A A  
  Konsumi dytësor i energjisë elektrike elmax (me ngarkesë të plotë) kW   0.215 0.210  
    elmin (me ngarkesë të pjesshme) kW   0.215 0.210  
    Psb (Regjimi i gatishmërisë) kW   0.003 0.003  
  Të tjera Emetimet NOx mg/kWh   82 104  
    Ƞson (ngrohje e ambientit me efikasitet sezonal në regjim aktiv) %   95 94  
    Pign (konsumi i energjisë së vatrës së djegies) kW   0.000 0.000  
    Pstby (Humbja e nxehtësisë në gatishmëri) kW   0.032 0.042