Specifications Table for 4MXS-E

4MXS80E3V3B 4MXS80E7V3B 4MXS80E3V3B2
Casing Ngjyra   E bardhë fildishi E bardhë fildishi E bardhë fildishi
Dimensionet Njësia Lartësia mm 770 770 770
    Gjerësia mm 900 900 900
    Thellësia mm 320 320 320
  Njësia e ambalazhuar Lartësia mm 900 900 900
    Gjerësia mm 925 925 925
    Thellësia mm 390 390 390
Pesha Njësia kg 72 72 72
  Njësia e ambalazhuar kg 80 80 80
Shkëmbyesi i nxehtësisë Gjatësia mm 879 860 879
  Radhët Sasia   2 2 2
  Distanca midis fletëve mm 1.40 1.40 1.40
  Stadet Sasia   34 34 34
  Tube type   ø8 Hi-XA ø8 Hi-XSS ø8 Hi-XA
  Fleta Lloji   Fletë WF Fletë WF Fletë WF
Fan Type   Ventilatori i helikës Ventilatori i helikës Ventilatori i helikës
  Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje I lartë m³/min 54.5 54.5 54.5
      I lartë cfm 1,924 1,924 1,924
      I ulët m³/min 46.0 46.0 46.0
      I ulët cfm 1,624 1,624 1,624
    Ngrohje I lartë m³/min 46.0 46.0 46.0
      I lartë cfm 1,624 1,624 1,624
      I ulët m³/min 14.7 14.7 14.7
      I ulët cfm 519 519 519
  Konsumi i energjisë Ftohje I lartë W 86 86  
      I ulët W 55 55  
    Ngrohje I lartë W 55 55  
      I ulët W 9 9  
Motori i ventilatorit Model   KFD-280-66-8A KFD-280-66-8A KFD-280-66-8A
  Fuqia W 66.00 66.00 66.00
  Shpejtësia Ftohje I lartë rpm 860 860  
      I ulët rpm 730 730  
    Ngrohje I lartë rpm 730 730  
      I ulët rpm 250 250  
  Rryma e funksionimit Ftohje I ulët A 0.69 0.69  
      I lartë A 0.97 0.97  
    Ngrohje I ulët A 0.05 0.05  
      I lartë A 0.69 0.69  
Kompresori Model   2YC63BXD#C 2YC63BXD#C  
  Lloji   Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht  
  Fuqia W 1,920 1,920  
Diapazoni i funksionimit Ftohja Ambienti Min. °CDB -10 -10 -10
      Maks. °CDB 46 46 46
  Ngrohja Ambienti Min. °CWB -15 -15 -15
      Maks. °CWB 18 15.5 18
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 62 62 62
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 48 48 48
  Ngrohje Nom. dBA 49 49 49
Agjenti ftohës Lloji   R-410A R-410A R-410A
  Ngarkesa kg 2.99 2.99 2.99
  Mbushja TCO2Eq 6.2 6.2 6.2
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
Lidhjet e tubacioneve Liquid Sasia   4 4 4
    OD mm 6.35 6.35 6.35
  Gazi Sasia   1 1 1
    Diametri i jashtëm mm 9.52 9.52 9.52
  Drain OD mm 25 25 25
  Gazi 2 Sasia   1 1 1
    Diametri i jashtëm mm 12.7 12.7 12.7
  Gazi 3 Sasia   2 2 2
    Diametri i jashtëm mm 15.9 15.9 15.9
  Gjatësia e tubacioneve Maks. OU - IU m 25 25 25
  Additional refrigerant charge kg/m 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 30 m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 30 m) 0.02 (për gjatësinë e tubave që kalojnë 30 m)
  Ndryshimi i nivelit IU - OU Maks. m 15 15 15
    IU - IU Maks. m 7.5 7.5 7.5
  Termoizolimi   Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi
  Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 70 70 70
Kontrolli i kapacitetit Metoda   E kontrolluar me inverter   E kontrolluar me inverter
Vaji ftohës Vëllimi i ngarkuar l 0.75 0.75 0.75
  Type   FVC50K FVC50K FVC50K
Aksesore Standarde Manual instalimi 1 1 1
  Tapë kullimi 1 1 1
  Komplet reduktorësh 1 1 1
Power supply Emri   V3 V3 V3
  Faza   1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50 50 50
  Tensioni V 230 230 230
Rryma Rryma e nisjes Ftohja A 9.7 9.7 9.7
    Ngrohja A 9.7 9.7 9.7
Wiring connections For power supply Quantity   3  
    Remark   3 për furnizim me energji, 4 për kabllot e njësisë së ndërmjetme (përfshirë kabllot e tokëzimit)   3 për furnizim me energji, 4 për kabllot e njësisë së ndërmjetme (përfshirë kabllot e tokëzimit)
  For connection with indoor Sasia   4  
Rryma - 50Hz Amperët maksimalë të siguresës (MFA) A 20 20 20
Shënime Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7.5m Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7.5m Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 7.5m
  Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7.5m Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7.5m Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7.5m
  Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë Përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë
Kompresori Model       2YC63BXD#C
  Lloji       Kompresor me lëkundje i izoluar hermetikisht
  Fuqia W     1,920
Fan Konsumi i energjisë Ftohje I lartë W     86
      I ulët W     55
    Ngrohje I lartë W     55
      I ulët W     9
Motori i ventilatorit Shpejtësia Ftohje I lartë rpm     860
      I ulët rpm     730
    Ngrohje I lartë rpm     730
      I ulët rpm     250
  Rryma e funksionimit Ftohje I ulët A     0.69
      I lartë A     0.97
    Ngrohje I ulët A     0.05
      I lartë A     0.69