Njësitë e lidhshme

BRP069A61/62

Daikin Altherma GEO 
Daikin Altherma 3 GEO
Daikin Altherma H Hybrid 

Daikin Altherma R Hybrid 

Daikin Altherma R
Daikin Altherma 3 R
Daikin Altherma 3 H
Daikin Altherma 3 H HT
Daikin Altherma M

BRP069A71

Daikin Altherma 3 R (option)

 

BRP069A78

Daikin Altherma 3 R

Daikin Altherma 3 M (option)

BRP069A81**

Me montim në tavan
Njësi e fshehur në tavan
Me montim në mur
Me varje në tavan
Me qëndrim në dysheme

BRP069B82**

Me montim në tavan

BRP069C51**

Me montim në tavan
Njësi e fshehur në tavan
Njësi e fshehur në tavan

** Telekomanda me tela duhet të lidhet me njësinë e brendshme për të përdorur Online Controller