Daikin Online Controller

Daikin Kontrolluesi Onlajn

Gjithmonë në kontroll. Kontrolloni klimën tuaj kudo dhe në çdo kohë.

Thjesht lidhni njësinë tuaj me Wi-Fi dhe shkarkoni aplikacionin që të ndryshoni termostatin, të vendosni programimet e temperaturës, të analizoni konsumin e energjisë dhe të zhvilloni ciklin tuaj të punës “If this, then that”. Të përputhshme me zgjidhjet tona të kondicionimit të ajrit dhe të ngrohjes, aplikacionet Daikin Online Controller dhe Daikin Online Heating Controller janë ideale për kontroll të klimës gjatë të gjithë vitit.

*) Funksionet e disponueshme në aplikacionin Online Controller mund të ndryshojnë në varësi të llojit të sistemit dhe njësisë që brendshme që keni.

Mësoni më shumë rreth njësive të përputhshme
onlinecontroller_heating_v02.png
Shtëpia juaj

Kontrolloni klimën

Ky ekran ju jep një pamje të përgjithshme të ndërtesës suaj dhe akses në shumë funksione për të kontrolluar klimën tuaj të brendshme. Ju mund të kontrolloni gjithashtu deri në 50 njësi njëkohësisht për sistemet e kondicionimit të ajrit.

*) Funksionet e disponueshme në aplikacionin Online Controller mund të ndryshojnë në varësi të llojit të sistemit dhe njësisë që brendshme që keni.

Dhomat individuale

Duke përdorur termostatin interaktiv, mund të kontrolloni temperaturën, regjimin e përdorimit dhe të programoni veprime për dhoma individuale.

*) Funksionet e disponueshme në aplikacionin Online Controller mund të ndryshojnë në varësi të llojit të sistemit dhe njësisë që brendshme që keni.

Dhomat individuale
Programimi i kohës

Programimi i kohës

Krijoni programe të ndryshme me deri në 6 veprime në ditë për 7 ditë dhe aktivizoni regjimet specifike të punës. Programimi i kohës për ujin e ngrohtë (ujin e ngrohtë shtëpiak) është i disponueshëm vetëm për aplikacionin e ngrohjes të Daikin.

*) Funksionet e disponueshme në aplikacionin Online Controller mund të ndryshojnë në varësi të llojit të sistemit dhe njësisë që brendshme që keni.

Përdorimi i energjisë

Monitoroni konsumin e energjisë së njësisë* për të rritur kursimet e energjisë. Grafikët dhe ikonat me përdorim të lehtë ju ndihmojnë të përcaktoni se ku mund të kurseni. Vizitoni këtë faqe për të eksploruar se cilat njësi të brendshme janë të pajtueshme me këtë funksion.

*) Funksionet e disponueshme në aplikacionin Online Controller mund të ndryshojnë në varësi të llojit të sistemit dhe njësisë që brendshme që keni.

*Ky funksion është i disponueshëm vetëm për disa njësi të brendshme

Energy_usage_control_564x365_v3.png
If this, then that

If this, then that

Programoni njësinë tuaj për të reflektuar stilin tuaj të jetesës. Duke qenë e pajtueshme me pajisje të ndryshme përmes platformës iFTTT, ju mund të kontrolloni në distancë klimën tuaj të brendshme. Për shembull: Nëse (IF) dilni nga shtëpia, atëherë (THEN) ngrohja do të fiket.

Shkarkoni aplikacionin

Manualet dhe deklarata e konformitetit

Kondicionimi i ajrit për banesa

BRP069B41

Read more

BRP069B42

Read more

BRP069B43

Read more

BRP069B45

Read more

BRP069A81

Read more

Daikin Altherma

BRP069A61

Read more

BRP069A62

Read more

Bojlerë me kondensim me gaz

DRGATEWAYAA


Më shumë informacione

Pyetjet e shpeshta

Kushtet e përdorimit