Daikin Online Controller

Daikin Kontrolluesi Onlajn

Gjithmonë në kontroll. Kontrolloni klimën tuaj kudo dhe në çdo kohë.

onlinecontroller_logos_wbg.png

Daikin Online Controller

Aplikacioni blu i disponueshëm për të gjitha produktet e kondicionimit të ajrit.
Aplikacioni i kuq i disponueshëm për produktet e ngrohjes të instaluara deri në janar 2020.

onlinecontroller_logo_wbg.png

Daikin Residential Controller

I disponueshëm për të gjitha produktet e ngrohjes të gjeneratës së tretë të sapo instaluara prej shkurtit 2020.

Thjesht lidhni njësinë tuaj me Wi-Fi dhe shkarkoni aplikacionin për të ndryshuar termostatin, vendosni programet e temperaturës dhe analizoni konsumin tuaj të energjisë. Daikin Online Controller është i pajtueshëm me sistemet tuaja aktuale të kondicionimit të ajrit dhe të ngrohjes. Sistemet e reja të ngrohjes të shitura prej vitit 2020 janë të pajtueshme me Daikin Residential Controller.

*) Funksionet e disponueshme në aplikacionin Online Controller mund të ndryshojnë në varësi të llojit të sistemit dhe njësisë që brendshme që keni.

Mësoni më shumë rreth njësive të përputhshme

DAIKIN ONLINE CONTROLLER (KONDICIONIMI I AJRIT)

onlinecontroller_heating_v02_v3_new_icons.png

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER (NGROHJA)

Your_home_control_564x365_+heating_p1.png

DAIKIN ONLINE CONTROLLER (NGROHJA DHE KONDICIONIMI I AJRIT)

Your_home_control_564x365_+heating_p2.png

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER (NGROHJA DHE VRV)

Kontrolloni klimën

Ky ekran ju jep një pamje të përgjithshme të ndërtesës suaj dhe akses në shumë funksione për të kontrolluar klimën tuaj të brendshme. Ju mund të kontrolloni gjithashtu deri në 50 njësi njëkohësisht për sistemet e kondicionimit të ajrit.

*) Funksionet e disponueshme në aplikacionin Online Controller mund të ndryshojnë në varësi të llojit të sistemit dhe njësisë që brendshme që keni.

Kontrolli zanor

Kontrolloni sistemin dhe shijoni komoditet maksimal thjesht duke përdorur zërin.​

Përmes Amazon Alexa ose Google Assistant mund të kontrolloni funksionet kryesore si vlera e caktuar e temperaturës, regjimi i funksionimit, shpejtësia e ventilatorit, e shumë më tepër!​

*) Kjo veçori është e disponueshme për aplikacionin Residential Controller

online controller alexa and google assistant.png

Dhomat individuale

Duke përdorur termostatin interaktiv, mund të kontrolloni temperaturën, regjimin e përdorimit dhe të programoni veprime për dhoma individuale.

*) Funksionet e disponueshme në aplikacionin Online Controller mund të ndryshojnë në varësi të llojit të sistemit dhe njësisë që brendshme që keni.

Individual_rooms_control_564x365_heating_v4_p1.png

DAIKIN ONLINE CONTROLLER (NGROHJA DHE KONDICIONIMI I AJRIT)

Individual_rooms_control_564x365_heating_v4_p2.png

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER (NGROHJA DHE VRV)

Time_scheduling_control_564x365_v2_v3.png

DAIKIN ONLINE CONTROLLER (NGROHJA DHE KONDICIONIMI I AJRIT)

Time_scheduling_control_564x365_v3.png

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER (NGROHJA DHE VRV)

Programimi i kohës

Krijoni programe të ndryshme me deri në 6 veprime në ditë për 7 ditë dhe aktivizoni regjimet specifike të punës. Programimi i kohës për ujin e ngrohtë (ujin e ngrohtë shtëpiak) është i disponueshëm vetëm për aplikacionin e ngrohjes të Daikin.

*) Funksionet e disponueshme në aplikacionin Online Controller mund të ndryshojnë në varësi të llojit të sistemit dhe njësisë që brendshme që keni.

Përdorimi i energjisë

Monitoroni konsumin e energjisë së njësisë* për të rritur kursimet e energjisë. Grafikët dhe ikonat me përdorim të lehtë ju ndihmojnë të përcaktoni se ku mund të kurseni. Vizitoni këtë faqe për të eksploruar se cilat njësi të brendshme janë të pajtueshme me këtë funksion.

*) Funksionet e disponueshme në aplikacionin Online Controller mund të ndryshojnë në varësi të llojit të sistemit dhe njësisë që brendshme që keni.

*Ky funksion është i disponueshëm vetëm për disa njësi të brendshme

Energy_usage_control_564x365_v3_v3.png

DAIKIN ONLINE CONTROLLER (NGROHJA DHE KONDICIONIMI I AJRIT)

Energy_usage_control_564x365_v3_v4.png

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER (NGROHJA DHE VRV)

Shkarkoni aplikacionin

Manualet dhe deklarata e konformitetit

Kondicionimi i ajrit për banesa

Daikin Altherma

Bojlerë me kondensim me gaz

Më shumë informacione

Pyetjet e shpeshta

Kushtet e përdorimit
Daikin Online Controller

Kushtet e përdorimit
Daikin Residential Controller