Çilleri EWAT-B

EWAT-B

Çilleri i parë me ftohje me ajër me agjentin ftohës R-32 miqësor për mjedisin

Daikin, kompania e parë në botë që prezanton një gjeneratë të re të serisë së çillerëve me ftohje me ajër me spirale me agjentin ftohës R-32.

Daikin, kompania e parë në botë që prezanton një gjeneratë të re të serisë së çillerëve me ftohje me ajër me spirale me agjentin ftohës R-32.

Daikin është vazhdimisht lider në teknologjinë e çillerëve dhe përpiqet sërish për inovacion me gjeneratën e re të çillerëve me ftohje me ajër me agjentin ftohës R-32, duke zgjeruar gamën e tij të Bluevolution në kapacitete më të mëdha.

Pse i ka prezantuar Daikin modelet me R-32?

Potenciali i ngrohjes globale i agjentit ftohës R-32 është 675, që është vetëm një e treta krahasuar me agjentin ftohës të zakonshëm R-410. Falë klasifikimit me ndezshmëri të ulët (agjenti ftohës R-32 i përket kategorisë A2L në ISO817), mund të përdoret në mënyrë të sigurt në shumë aplikime duke përfshirë sistemet me ftohje me ujë. Si agjent ftohës me një komponent, R-32 është gjithashtu më i lehtë për t'u ricikluar dhe ripërdorur, që është një bonus tjetër mjedisor.

Pse i ka prezantuar Daikin modelet me R-32?

Pse të zgjidhni


Çillerët e serisë EWAT-B?

EWAT-B_header.jpg
 • Efikasitet i klasit të lartë, SEER deri në 4,7.
 • Tejkalon Kërkesat e BE-së të Eco-design për vitin 2021!
 • Agjent ftohës miqësor për mjedisin → I pari në treg
 • Kompesorë të rinj me spirale dhe shkëmbyes nxehtësie të optimizuar për R-32
 • Potenciali i ngrohjes globale (GWP) i agjentit ftohës R-32 është 675, që është vetëm një e treta krahasuar me agjentin ftohës të zakonshëm R-410.
 • Agjenti ftohës R-32 me GWP të ulët bie në kategorinë A2L në ISO817, mund të përdoret në mënyrë të sigurt në shumë aplikime duke përfshirë sistemet me ftohje me ujë.
 • Si agjent ftohës me një komponent, R-32 është gjithashtu më i lehtë për t'u ricikluar dhe ripërdorur, që është një bonus tjetër mjedisor
 • Gamë e gjerë kapaciteti: 80 – 700 kW
 • Serpentinë me mikrokanale me kondensim, për mbushje të reduktuar me agjent ftohës
 • Versione me efikasitet Silver dhe Gold
 • 3 konfigurime zhurme
 • Pajtueshmëri e plotë me Daikin on Site
 • Konfigurime të reja të setit hidronik (pompë njëshe dhe dyshe, depozitë inercie, VFD)
 • Version me një dhe dy qarqe i mbivendosur mes 150 kW dhe 350 kW
  ›› Njësitë me një qark përmbajnë 2 ose 3 kompresorë
  ›› Njësitë me dy qarqe përmbajnë 4, 5 ose 6 kompresorë
 • Lista opsionesh të zgjeruara
 • Opsion me modulim të shpejtësisë së ventilatorit (VFD)

Dy struktura të ndryshme

Strukturë Single-V

›› Strukturë e hollë

›› Fleksibilitet më i lartë: konfigurim i ri i ndërmjetëm
i tingullit për versionet Silver
dhe Gold

 

 

EWAT-B_SingleV_L.png

Strukturë Modular-V

›› Strukturë krejtësisht e re

›› Efikasitet më i mirë me ngarkesë të pjesshme (SEER)
krahasuar me gjeneratën e mëparshme:

›› +4% me opsionin
standard

›› +7% me opsionin me ventilator VFD

EWAT-B_MultiV_Black_L.png
Lista të zgjeruara opsionesh EWAT-B

Lista të zgjeruara opsionesh

Përfshihen opsione të reja:

 • Rezervuari i zbutjes

Rezervuari i zbutjes i montuar në njësi i disponueshëm në të gjithë gamën për zgjidhje “Plug and play”.

 • Rikuperimi i pjesshëm i nxehtësisë

Prezantimi i kontrollit të kondensimit lejon ruajtjen e kapacitetit të rikuperimit të nxehtësisë në temperatura të ulëta ambienti me njësinë me kapacitet të plotë pune

HR në ambient 35°C HR në ambient 20°C
Rryma ~ 15% ~ 3%
E re ~ 15% ~ 15%
 • Pompa VFD dhe kontroll i ndryshueshëm i qarkullimit

› Kontroll i ndryshueshëm i shpejtësisë së pompës përmes sinjalit të jashtëm 0-10 volt
› Menaxhimi i shpejtësisë së pompës “termostati aktiv” dhe “termostati joaktiv”
› Kontroll i ndryshueshëm i qarkullimit parësor

VFD-pumps-and-variable-flow-control.png

Lidhshmëria

mAP

›› Aplikacioni Android

›› Replikoni telekomandën e njësisë

›› Përdorni njësinë me pajisje telekomanduese inteligjente (tablet, smartfon, PC)

›› E disponueshme së shpejti edhe në PlayStore

Lidhja me EWAT-B

Opsioni i ekranit me prekje portabël

›› Ekran 10”

›› Ekran me prekje

›› Rrjeti: Me valë, Bluetooth, GPS, GSM, etc…

›› Ndërfaqja: Kartë SIM, RJ45, RS232, USB, HDMI, audio

Daikin_on_Site_logo.png

Daikin on Site

Plotësisht i pajtueshëm me platformën e bazuar në re kompjuterike Daikin on Site që lejon një numër funksionesh të përparuara, duke përfshirë:

›› Monitorim në distancë,

›› Optimizim të sistemit

›› Mirëmbajtja parandaluese

Akses në distancë me një klikim përmes modemit LAN ose GSM

Mësoni më shumë

Gama EWAT-B

EWAT-B-XS

EWAT-B-SL

EWAT-B-SR

EWAT-B-SS

EWAT-B-XL