Njoftim për kukit

1. Kukit

Kur vizitoni këtë uebsajt, ne mund të vendosim informacione të caktuara në kompjuterin tuaj ose në pajisjen tuaj celulare në formën e një "kuki"; kjo na jep mundësinë që t'ju njohim (kur lexojmë kukin) automatikisht herën tjetër që vizitoni.

Kukit mund të na ndihmojnë në një numër mënyrash. Për shembull, mund të na japin mundësinë ta përshtatim këtë uebsajt në mënyrë që t'u përshtatet nevojave tuaja ose për të ruajtur fjalëkalimin tuaj në mënyrë që të mos e vendosni sërish çdo herë.

Në matricën e disponueshme këtu ju do të gjeni një pamje të përgjithshme të kukive që ne përdorim në këtë uebsajt specifik. Më poshtë do të gjeni qëllimin, datën e skadimit dhe natyrën e këtyre kukive.

Ju mund të zgjidhni të pranoni ose refuzoni kukit. Më poshtë jepen opsionet tuaja për të menaxhuar se cilat kuki mund të vendosen ose lexohen prej nesh nga kompjuteri ose pajisja juaj celulare. Kur ju nuk i pranoni kukit që përcaktohen këtu si "Rreptësisht e nevojshme", vizita juaj në këtë uebsajt nuk do të bëhet e mundur. Nëse refuzoni kuki të tjera, disa oferta, veçori ose burime të uebsajtit tonë mund të mos funksionojnë mirë dhe juve mund t'ju shkaktohet humbje e prakticitetit ose e funksioneve.

2. Llojet e kukive

Llojet e mëposhtme të kukive mund të përdoren gjatë vizitës suaj në këtë uebsajt:

Kohëzgjatja e ruajtjes
Shpjegimi i kukit
Sesioni Fshihet atuomatikisht kur ju mbyllni shfletuesin
E vazhdueshme Qëndron e ruajtur në pajisjen tuaj fundore derisa të arrijë datën e skadimit siç përkufizohet këtuPala përgjegjëse Shpjegimi i kukit
Pala e parë Vendoset nga kontrolluesi i të dhënave (ose një prej përpunuesve të tyre) që operon uebsajtin që ju vizitoni, siç përcaktohet nga URL-ja që zakonisht shfaqet në shiritin e adresës së shfletuesit (që do të thotë: vendoset prej nesh)
Palët e treta Vendoset nga kontrolluesit e të dhënave që nuk e operojnë uebsajtin që ju vizitoni aktualisht (që do të thotë: nuk vendoset prej nesh)

3. Kategoritë e kukive

Lloji i kukit Opsionet e menaxhimit
Rreptësisht e nevojshme – do të thotë se nëse këto kuki çaktivizohen, nuk do të mund të vizitoni uebsajtin Në rast se ju dëshironi ta çaktivizoni, kontrolloni cilësimet e shfletuesit
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) që të:
 • Hiqni menjëherë kukit nga kompjuteri ose pajisja celulare;
 • Bllokoni kukit;
 • Lëshohet një paralajmërim përpara se të vendoset një kuki.

Nëse hiqni apo çaktivizoni këto kuki, nuk do të mund të vizitoni uebsajtin

Funksionale – do të thotë se nëse këto kuki çaktivizohen, ne nuk do të kemi mundësinë t'jua ofrojmë funksionet ashtu siç kërkohen prej jush Në rast se ju dëshironi ta çaktivizoni, kontrolloni cilësimet e shfletuesit
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) që të:
 • Hiqni menjëherë kukit nga kompjuteri ose pajisja celulare;
 • Bllokoni kukit;
 • Lëshohet një paralajmërim përpara se të vendoset një kuki.

Nëse i hiqni ose i çaktivizoni këto kuki, është e mundur që ju të mos jeni në gjendje të përdorni disa veçori në këtë uebsajt

Monitorimi i plugineve sociale – do të thotë se janë kuki të palëve të treta (rrjeteve sociale) që përdoren nga modulet e plugineve sociale të integruara prej nesh në këtë uebsajt që nuk janë funksionale, por përdoren për të monitoruar individët për qëllime të tilla si reklamat sipas sjelljes, analitikë dhe kërkime tregu Në rast se ju dëshironi ta çaktivizoni, kontrolloni cilësimet e shfletuesit
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) që të:
 • Hiqni menjëherë kukit nga kompjuteri ose pajisja celulare;
 • Bllokoni kukit;
 • Lëshohet një paralajmërim përpara se të vendoset një kuki.

Nëse i hiqni ose i çaktivizoni këto kuki, është e mundur që ju të mos jeni në gjendje të përdorni disa veçori në këtë uebsajt

Reklamat e palëve të treta – do të thotë se kuki të palëve të treta përdoren për reklama dhe qëllime të tilla si reklamat sipas sjelljes, kufizimin e shpeshtësisë së shfaqjes së reklamave, regjistrime financiare, partneritete reklamuese, zbulim të mashtrimeve me klikimet, analiza kërkimore dhe tregu, përmirësime të produkteve dhe korrigjim të defekteve në kod

Në rast se ju dëshironi ta çaktivizoni, kontrolloni cilësimet e shfletuesit
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies)që të:

 • Hiqni menjëherë kukit nga kompjuteri ose pajisja celulare;
 • Bllokoni kukit;
 • Lëshohet një paralajmërim përpara se të vendoset një kuki.

Nëse i hiqni ose i çaktivizoni këto kuki, është e mundur që ju të mos jeni në gjendje të përdorni disa veçori në këtë uebsajt

Analitika e palës së parë – do të thotë se janë kuki të krijuar nga ky uebsajt për të na mundësuar të marrim statistika rreth vizitorëve të këtij uebsajti (p.sh. numri i vizitorëve unikë, monitorimi i problemeve të navigimit në uebsajt, zbulimi i fjalëve kyçe të përdorura më shpesh në makineritë e kërkimit…)

Në rast se ju dëshironi ta çaktivizoni, kontrolloni cilësimet e shfletuesit
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) që të:

 • Hiqni menjëherë kukit nga kompjuteri ose pajisja celulare;
 • Bllokoni kukit;
 • Lëshohet një paralajmërim përpara se të vendoset një kuki.

Nëse i hiqni ose i çaktivizoni këto kuki, është e mundur që ju të mos jeni në gjendje të përdorni disa veçori në këtë uebsajt

4. Pamje e përgjithshme e kukive

4.1 Rreptësisht e nevojshme

Emri i kukit Qëllimi Kategoria Skadenca Palët e treta
JSESSIONID Kuki që përdoret nga shërbimi i uebit Apache / Tomcat për të mundësuar një sesion Rreptësisht e nevojshme Sesioni Jo
TS110f28 Kuki që përdoret nga një mur mbrojtës aplikacioni për të mundësuar shfletimin në këtë uebsajt Rreptësisht e nevojshme Sesioni Jo

4.2 Funksionale

Emri i kukit Qëllimi Kategoria Skadenca Palët e treta
daikin_langselection Ruan përzgjedhjen tuaj më të fundit gjuhësore Funksionale E përkohshme
(1 vit)
Jo
dkProductHistory Ruan produktet tuaja të shikuara më së fundi (productid) për të krijuar një pamje të përgjithshme të produkteve "të shikuara së fundi" Funksionale E përkohshme
(1 muaj)
Jo
dkProductFacets Ruan aspektet më të fundit të përzgjedhura të produkteve për të kujtuar aspektet e përzgjedhura nga gjetësi i produkteve Funksionale E përkohshme
(1 ditë)
Jo
productFinder Kuki që përdoret nga aplikacioni i gjetësit të produkteve që ruan shtegun e përzgjedhjes së produktit, nevojitet në disa shfletues për t'ju lejuar të modifikoni përzgjedhjen e produktit Funksionale Sesioni Jo
compareProducts Kuki që përdoret nga aplikacioni i gjetësit të produkteve që ruan produktin e përzgjedhur prej jush për të mundësuar funksionin e krahasimit të produkteve Funksionale E përkohshme
(1 vit)
Jo
informationBasket Kuki që përdoret nga shporta e informacionit që ruan produktet e përzgjedhura prej jush për ta ruajtur listën për më vonë ose për ta dërguar me email Funksionale E përkohshme
(1 vit)
Jo
Formstackadmin Kuki që kërkohet për të përdorur shërbimet e formularit të uebit Formstack Funksionale Sesioni Po (Formstack)
NID Google Cookie NID – një identifikues unik i përdorur nga aplikacionet e Google për të ruajtur informacionin e preferencës suaj Funksionale E përkohshme
(1 vit)
Po (Google)
PREF Google Cookie PREF përdoret për shfletim të sigurt Funksionale E përkohshme
(1 vit)
Po (Google)

4.3 Monitorimi i plugineve sociale

Emri i kukit Qëllimi Kategoria Skadenca Palët e treta
Uit Këto kuki aktivizojnë butonat "Share" në këtë uebsajt për t'ju dhënë mundësinë të ndani në mënyrë të sigurt përmbajtje përmes emailit dhe mediave sociale Monitorimi i plugineve sociale E përkohshme
(1 ditë)
Po (Add This)

Dt E përkohshme
(2 javë)
bt E përkohshme
(2 vjet)
Loc E përkohshme
(2 javë)
Uid E përkohshme
(2 vjet)
_atuvc E përkohshme
(2 vjet)
Psc E përkohshme
(2 vjet)
K Kukit vendosen nga Twitter kur ngarkoni një prej faqeve në këtë uebsajt që përfshijnë një listë të "Tweeteve më të fundit" Monitorimi i plugineve sociale E përkohshme
(2 ditë)
Po (Twitter)
_utma E përkohshme
(2 vjet)
_guest_id E përkohshme
(2 vjet)
_twitter_sess Sesioni
_utmz E përkohshme
(18 muaj)
Datr Këto kuki mundësojnë butonat e Facebook "Like" për t'ju lejuar që të tregoni përmbajtje që pëlqeni Monitorimi i plugineve sociale E përkohshme
(2 vjet)
Po (Facebook)
Lu E përkohshme
(2 ditë)
locale E përkohshme
(2 ditë)

4.4 Reklamat e palëve të treta

Emri i kukit Qëllimi Kategoria Skadenca Palët e treta
Test_cookie Mund të vendoset nga një plugin Google DoubleClick në uebsajtin tonë për të verifikuar nëse shfletuesi juaj pranon kuki. Google DoubleClick ka për qëllim të përmirësojë reklamat drejt jush Reklamat e palëve të treta E përkohshme
(30 ditë)
Po (Google)

4.5 Analitika e palës së parë

Ky uebsajt përdor Google Analytics, një shërbim analitike uebi i ofruar nga Google, Inc. Google Analytics përdor "kukit" për ta ndihmuar këtë uebsajt që të analizojë se si ju po e përdorni këtë uebsajt. Informacioni i gjeneruar nga kuki rreth përdorimit tuaj të këtij uebsajti (shënim: Daikin ka zgjedhur të aplikojë opsionin "IP Masking" në mënyrë që Google Analytics të heqë tetë shifrat e fundit të adresës suaj IP përpara se ta përdorë dhe ruajë) do të transmetohet dhe do të ruhet nga Google në serverët në Shtetet e Bashkuara. Google do ta përdorë këtë informacion për qëllimin e vlerësimit të përdorimit tuaj të këtij uebsajti, hartimit të raporteve mbi aktivitetin e uebsajtit për operatorët e uebsajtit dhe ofrimit të shërbimeve të tjera në lidhje me aktivitetin e uebsajtit dhe përdorimin e internetit. Google mund ta transferojë gjithashtu këtë informacion te palë të treta kur kjo kërkohet me ligj, ose kur këto palë të treta e përpunojnë informacionin për llogari të Google. Google nuk do ta shoqërojë adresën tuaj (të pjesshme) IP me të dhëna të tjera që mbahen nga Google. Duke përdorur këtë uebsajt, ju pranoni që të përpunoni të dhënat rreth jush nga Google në mënyrën dhe për qëllimet e përcaktuara më lart.

Emri i kukit Qëllimi Kategoria Skadenca Palët e treta
__utma Ky kuki normalisht shkruhet në shfletues pas vizitës suaj të parë në këtë uebsajt nga ai shfletues i uebit. Nëse kuki është fshirë prej jush dhe shfletuesi më pas e viziton këtë uebsajt, shkruhet një kuki i ri __utma me një ID të ndryshme unike. Ky kuki përdoret për të përcaktuar vizitorët unikë në këtë uebsajt dhe përditësohet me çdo shikim faqeje. Gjithashtu, ky kuki është i pajisur me një ID unike që Google Analytics e përdor për të siguruar vlefshmërinë dhe aksesueshmërinë e kukit si një masë sigurie shtesë. Analitika e palës së parë (Google Analytics) E përkohshme
(2 vjet)
Jo
__utmz Ky kuki ruan llojin e referimit të përdorur prej jush për të arritur në këtë uebsajt, qoftë përmes një metode të drejtpërdrejtë, një lidhjeje referimi, një kërkimi uebsajti ose një fushate të tillë si reklamë apo lidhje emaili. Ai përdoret për të llogaritur trafikun e motorit të kërkimit, fushatat e reklamave dhe navigimin në faqe brenda këtij uebsajti. Kuki përditësohet me çdo pamje të faqes në këtë uebsajt. Analitika e palës së parë (Google Analytics) E përkohshme
(6 muaj)
Jo
__utmb Ky kuki përdoret për të përcaktuar dhe përdorur një sesion përdoruesi me këtë uebsajt. Kur shikoni një faqe në këtë uebsajt, kodi i Google Analytics përpiqet ta përditësojë këtë kuki. Nëse nuk e gjen kukin, shkruhet një i ri dhe një sesion i ri krijohet. Sa herë që ju vizitoni një faqe tjetër në këtë uebsajt, ky kuki përditësohet dhe skadon brenda 30 minutash, duke vazhduar kështu një sesion të vetëm për sa kohë që aktiviteti juaj vazhdon brenda intervaleve 30 minutëshe. Ky kuki skadon kur ndaloni në një faqe në këtë uebsajt për më shumë se 30 minuta. Analitika e palës së parë (Google Analytics) E përkohshme
(30 minuta)
Jo
__utmc Ky kuki funksionon së bashku me kukin __utmb për të përcaktuar nëse do të krijohet ose jo një sesion i ri për ju. Ky kuki skadon kur ju dilni nga shfletuesi. Analitika e palës së parë (Google Analytics) Sesioni Jo

Versioni 1.1 Korrik 2013